darkroom-bang-gia-in-anh

Bảng giá In ảnh

DỊCH VỤ IN ẢNH LẤY LIỀN:

Thời gian nhận in ảnh: 9h sáng – 5h chiều; từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 • Ảnh in từ file digital;
 • Thời gian trả ảnh in là trong vòng 2 tiếng;
 • Mặc định ảnh in sẽ có viền. Vui lòng thông báo trước nếu bạn muốn in không viền.
 • Mã dịch vụ: SVP001
 • Kích thước: 10 x 15 cm (4×6 in)
 • Giá: 50,000đ/5 tấm
 • Mã dịch vụ: SVP002
 • Kích thước: layout Polaroid, kích thước 4×5 in
 • Giá: 50,000đ/5 tấm
 • Vui lòng crop size vuông trước để in khổ Polaroid.
 • Mã dịch vụ: SVP003
 • Kích thước: 10 x 15 cm (4×6 in)
 • Giá: 50,000đ/10 tấm

 – Bước 1: Chọn khổ in và thanh toán.

– Bước 2: Chọn file bạn muốn in trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân của bạn. Lưu ý: Vui lòng crop ảnh VUÔNG nếu bạn chọn in khổ Polaroid.

– Bước 3: Gửi ảnh qua email sales@darkroom.vn

– Bước 4: Giữ hóa đơn để quay lại cửa hàng nhận ảnh hoặc sử dụng dịch vụ trả ảnh tận nơi.

PRINTING SERVICE:

Printing service is available from 10:00AM – 5:00PM, from Mondays to Fridays.

 • Printing from digital files.
 • Turn-around time is within 2 hour.
 • Standard prints will be bordered. Please notify staff if you want them borderless.
 • Service SKU: SVP001
 • Size: 10 x 15 cm (4×6 in)
 • Price: 50,000đ/5 prints
 • Service SKU: SVP002
 • Size: Polaroid layout, 4×5 in
 • Price: 50,000đ/5 prints
 • Please crop your photos into square sizes first.
 • Service SKU: SVP001
 • Size: 5×7 cm (2×2.8 in)
 • Price: 50,000đ/10 prints

– Step 1: Choose printing service and complete your order.

– Step 2: Choose and crop files on your smart phone or laptop. If you print in Polaroid layout, please make a square crop.

– Step 2: Send files to email sales@darkroom.vn

– Step 3: Keep your receipt to take your prints when it is completed.