Tuyển dụng

darkroom-tuyen-dung-nhan-vien-cafe-pha-che-phuc-vu

Tuyển dụng: Nhân viên phục vụ, pha chế tại Darkroom Cafe

Darkroom Cafe liên tục tuyển dụng các vị trí Nhân viên Phục vụ, Nhân viên Pha chế làm việc Bán thời gian (Part-time). Ngoài ra nếu bạn có sở thích chụp film thì sẽ được nhận sự hỗ trợ về film chụp, máy ảnh và chi phí tráng scan film.

darkroom-tuyen-dung-quan-ly-cua-hang-film-dich-vu-lab

Tuyển dụng: Quản lý Cửa hàng Film và Dịch vụ Lab tại Darkroom Store

Darkroom Store hiện đang cần tuyển vị trí Quản lý cửa hàng làm việc toàn thời gian. Làm việc tại Darkroom Store Ngô Thời Nhiệm – Quận 3. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, có kiến thức về Film và Nhiếp ảnh Film; Tốt nghiệp hoặc đang theo học khối ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Hệ thống thông tin Quản lý.

darkroom-tuyen-dung-nhan-vien-cafe-pha-che-phuc-vu

Tuyển dụng: Nhân viên phục vụ, pha chế tại Darkroom Cafe

Darkroom Cafe liên tục tuyển dụng các vị trí Nhân viên Phục vụ, Nhân viên Pha chế làm việc Bán thời gian (Part-time). Ngoài ra nếu bạn có sở thích chụp film thì sẽ được nhận sự hỗ trợ về film chụp, máy ảnh và chi phí tráng scan film.

darkroom-tuyen-dung-quan-ly-cua-hang-film-dich-vu-lab

Tuyển dụng: Quản lý Cửa hàng Film và Dịch vụ Lab tại Darkroom Store

Darkroom Store hiện đang cần tuyển vị trí Quản lý cửa hàng làm việc toàn thời gian. Làm việc tại Darkroom Store Ngô Thời Nhiệm – Quận 3. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, có kiến thức về Film và Nhiếp ảnh Film; Tốt nghiệp hoặc đang theo học khối ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Hệ thống thông tin Quản lý.