Chân máy - Phụ kiện

 Slide Mount 35mm Matin (10 pcs)  Slide Mount 35mm Matin (10 pcs)
80,000₫
 Slide Mount 6x6 Matin (10 pcs)  Slide Mount 6x6 Matin (10 pcs)
95,000₫
 MACO Glassine 120 (10 tờ)  MACO Glassine 120 (10 tờ)
105,000₫
 Chân máy ảnh National Geographic 3-way  Chân máy ảnh National Geographic 3-way
750,000₫
-%
 Giấy lau lens ZEISS Display Wipe  Giấy lau lens ZEISS Display Wipe
10,000₫ 0₫
Hết hàng
 Ghim cài áo trang trí hình máy ảnh film 35mm  Ghim cài áo trang trí hình máy ảnh film 35mm
180,000₫
Hết hàng
 MACO Glassine 135 6x7 (10 tờ)  MACO Glassine 135 6x7 (10 tờ)
95,000₫