Liên hệ

Darkroom - Cafe, Films & Lab service

Địa chỉ: 30/1F Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam 700000

Điện thoại: (028) 3636 7135

Hotline: 090 183 72 79

Giờ làm việc:

  • Thứ 2: 9:00 – 18:00
  • Thứ 3: 9:00 – 18:00
  • Thứ 4: 9:00 – 18:00
  • Thứ 5: 9:00 – 18:00
  • Thứ 6: 9:00 – 18:00
  • Thứ 7: 9:00 – 18:00
  • Chủ nhật: 9:00 – 18:00